← Terug naar de projecten

Gemeente Bladel kampt met veel wateroverlast op industrieterrein de Sleutel. Naar aanleiding van deze overlast heeft de gemeente Bladel de vraag bij Van Gils Rioleringstechnieken neergelegd om het rioolstelsen in kaart te brengen.
Het industrieterrein is voorzien van twee rioolstelsels, vuil- en regenwater. In de eerste fase is de werking van het rioolstelsel in kaart gebracht. Hierbij zijn onder andere alle aansluitingen op het hoofdriool geinvertariseerd. Met het resultaat van dit onderzoek zijn capaciteitsberekeningen verricht en is een overzichttekening van de te verbeteren aansluitingen opgesteld.

Neem contact met ons op